Loading...

Smartbox

De vernieuwde technieken vroegen om een andere werkruimte dan de ‘klassieke’ spuitcabines (proces van voorbereiding, demontage, spuiten, montage,...). Zij hebben namelijk niet de mogelijkheid om polyvalent te werken, wat hier wel nodig is. De Sima Smartbox beantwoordt aan die polyvalentie en zowel de voorbereiding, het spuiten als de afwerking gebeurt in dezelfde ruimte door dezelfde persoon, een auto moet dus niet meer verplaatst worden. Het aantal wagens, dat op 1 dag kan behandeld worden, stijgt significant. Carrosserie Lasseel beschikt over twee smartboxen.

Voordelen

 1. Compact
  De Sima Smartbox neemt minder plaats in doordat alles in 1 ruimte gebeurt. De ingenomen oppervlakte bedraagt vaak slechts 40m² terwijl de klassieke versie snel aan 114m² komt. De techniek bevindt zich achter de spuitruimte en neemt nauwelijks plaats in (max. 1m diep).
   
 2. Lager energieverbruik
  Het luchtdebiet is minder (door een kleiner oppervlakte) waardoor het elektrische, maar bovenal het calorisch verbruik (lees: de verwarming), een stuk minder is. De droogmode kan conventioneel (verhoogde temperatuur) gebruikt worden, maar drogen kan ook sneller door gebruik te maken van een combinatie van verhoogde temperatuur en IR-technologie (IRT) of UV-technologie (UV). 
   
 3. Tijdswinst
  Snel drogen impliceert bovendien een sneller resultaat. De IRT- en UV-technologie zorgen voor een kortere droogtijd zoals hierboven al vermeld. Aangezien het drogen sneller gebeurt, krijgt het stof minder kans om zich op de natte verf af te zetten. De nood op polieren, wat heel tijdrovend is, vermindert. Het verplaatsen van auto’s is ook niet langer noodzakelijk, want alles gebeurt in 1 ruimte.

​Bron: SIMA